Luke Fehon

Chairman, Japan
Fuin株式会社
105-0004 東京都港区新橋3-3-13
Tsao Hibiya 12F

T 03-6205-8892 F 03-6205-8893
Fuin Inc.
Tsao Hibiya 12F 3-3-13, Shimbashi,
Minato-ku, Tokyo, 105-0004

www.fuinrealestate.com